telefon QR

Ogłoszenie o naborze koordynatora

 

 

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

1.    Wymagania niezbędne podlegające ocenie:

? obywatelstwo polskie,

? wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,

? co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS,

? pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

? brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,

? nieposzlakowana opinia.

2.    Wymagania dodatkowe:

? znajomość komputera (Word, Exel, Internet),

? umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

3.    Zakres obowiązków:

? koordynowanie i zarządzanie projektem i finansami, odpowiedzialność za całokształt podejmowanych działań, terminowość i prawidłowość realizowanych zadań,

? przestrzeganie zapisów umów oraz innych wytycznych,

? wnioskowanie o zmiany, wprowadzanie zmian do projektu, zarządzanie zmianami i ryzykiem w projekcie,

? podejmowanie kluczowych decyzji w projekcie,

? odpowiedzialność za prowadzenie całościowej polityki finansowej i merytorycznej,

? rozwiązywanie kluczowych spraw, sporów, problemów i powstałych trudności,

? zakup urządzeń w ramach cross-financingu,

? kontrola kwalifikalności wydatków,

? prowadzenie promocji projektu,

? kontrola czasu pracy zatrudnionego personelu,

? monitorowanie realizacji celów projektu,

? ustalenie zakresu zadań zespołu zarządzającego projektem, dopilnowanie realizacji zadań projektowych
i rozdzielanie prac wśród członków zespołu projektowego, prowadzenie spotkań zespołu projektowego,

? zorganizowanie biura projektu zgodnie z założeniami i wytycznymi (zakupy, oznakowanie),

? przygotowywanie dokumentów wymaganych przez projekt,

? współpraca z Partnerem i Instytucją Pośredniczącą.

4.    Wymagane dokumenty:

? curriculum vitae uwzględniające opis dotychczasowego doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych z EFS,

? kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie (nie dotyczy osób zatrudnionych w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie),

? oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe)
i korzystaniu z pełni praw publicznych (do pobrania ze strony www.zszpinczow.pl ).

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,
w terminie do dnia 9 września 2013 r. do godziny 1200, w godzinach 700-1500, w zamkniętych kopertach
z dopiskiem ?Koordynator projektu?.

O wyborze oferty i terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie.

Do zgłoszenia powinny zostać dołączone klauzule następującej treści:

 

1.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na moje uczestnictwo w projekcie ?Dobry zawód ? pewna przyszłość?, nr projektu: WND-POKL.09.02.00-26-046/13.

??????????????????????..

Data i podpis

2.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu ?Dobry zawód ? pewna przyszłość?, nr projektu: WND-POKL.09.02.00-26-046/13 zgodnie z Ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

??????????????????????..

Data i podpis

Projekt zakłada równościowy sposób traktowania kobiet i mężczyzn, m.in. w naborze na stanowiska pracy.

 

 

Projekt ?Dobry zawód ? pewna przyszłość? realizowany na podstawie umowy Nr UDA-POKL.09.02.00-26-046/13-00
ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

 

 

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
grudzień 2023
pwścpsn
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1970012
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Do zeszłego tyg.
W tym miesiącu
W zeszłym m-cu
Wszystkie dni
139
419
139
1967174
3856
15414
1970012

Your IP: 3.235.60.197
Server Time: 2023-12-11 09:23:40
Visitors Counter
Dzisiaj jest
Poniedziałek
11 grudnia 2023
Imieniny obchodzą
Damazy, Daniela, Julia, Stefan, Waldemar, Wojmir
Do końca roku zostało
21 dni

logo cke

odnośnik,jpg

 

BIP
Powered by Joomla!®. Developed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.

J.H. zszpinczow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.