telefon QR

O PROGRAMIE

 

 

www.kapitalludzki.gov.pl                           www.pokl.sbrr.pl                                www.efs.gov.pl  

projektyban 1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.

Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia
i spójności społecznej. Cel ten jest realizowany poprzez aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej. Zakres i formę realizacji tych celów określa Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013 (PO KL 2007-2013).

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 9 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Priorytet IX ?Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach? jest priorytetem realizowanym na szczeblu regionalnym. Instytucją Pośredniczącą dla realizacji Priorytetu IX jest Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje na temat PO KL dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.efs.gov.pl oraz na stronie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego ? Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.pokl.sbrr.pl.

Priorytet IX ?Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach?

W ramach Priorytetu IX ?Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach? realizowane są działania obejmujące wsparcie kierowane do osób i placówek realizujących proces kształcenia, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez wysokiej jakości usług edukacyjnych. W szczególności wspierane są te obszary i środowiska, które napotykają na najsilniejsze bariery w dostępie do wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Istotnym elementem Priorytetu IX są programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych, które obejmą m.in. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów, z jednej strony stanowiące instrument wyrównywania szans edukacyjnych uczniów napotykających się z różnych przyczyn na problemy edukacyjne, zaś z drugiej strony wzmacniające znaczenie kompetencji kluczowych
w trakcie procesu nauczania. Programy rozwoje są silnie ukierunkowane na dostosowywanie kompetencji przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy, a także przygotowanie uczniów do funkcjonowania na nim. W tym obszarze szczególny nacisk jest położony na szkolnictwo zawodowe.

W ?Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? Priorytet IX obejmuje m.in. Działanie 9.2 ? Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Źródło: www.pokl.sbrr.pl

 

Działanie 9.2
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Cel Działania:

Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

 

Uzasadnienie Działania:

Szkolnictwo zawodowe w obecnej sytuacji znacznie odbiega jakością od szkolnictwa ogólnego przez co cieszy się znacznie niższym zainteresowaniem uczniów. W tym kontekście oraz zgodnie
z zapotrzebowaniem rynku pracy niezbędne jest zwiększenie potencjału szkół zawodowych
i propagowanie korzyści płynących z wyboru tej ścieżki kształcenia. Jednocześnie modernizacja szkolnictwa zawodowego powinna być wspierana dodatkowymi zachętami dla uczniów, którzy podejmą kształcenie w tym kierunku. Wszystkie te działania przyczynią się do zwiększenia popularności wyboru kształcenia zawodowego jako ścieżki edukacyjnej, a także dostosowania jego oferty do potrzeb rynku pracy (szczególnie w wymiarze lokalnym i regionalnym). Dzięki temu system szkolnictwa zawodowego będzie w stanie dostarczyć na rynek pracy większą liczbę wykwalifikowanych specjalistów o kwalifikacjach odpowiadających aktualnym wymogom pracodawców. Działania w powyższym zakresie będą realizowane poprzez kompleksowe programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe obejmujące zarówno wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy osiągnięciami uczniów, modernizację procesu kształcenia poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne rozwijające kompetencje kluczowe uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe. Programy rozwojowe umożliwią również włączenie pracodawców w proces kształcenia zawodowego w innych, szerszych niż praktyczna nauka zawodu, formach np. diagnozowanie popytu rynku pracy na absolwentów o określonych kwalifikacjach zawodowych. W ramach programów rozwojowych szkoły i placówki realizujące kształcenie zawodowe będą mogły również wyposażyć uczniów w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne), które zagwarantują wysoką jakość kształcenia zgodną z wymogami współczesnej gospodarki. Dodatkowo, w celu poprawy jakości kształcenia zawodowego podejmowane będą działania mające na celu zwiększenie udziału pracodawców w organizacji staży i praktyk zawodowych.

Wskaźniki realizacji Działania:

? Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe,

? Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami
w zakresie wdrażania programów rozwojowych,

? Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział
w stażach i praktykach w ramach Działania.

Typ realizowanych operacji (projektów):

?      współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie (1):

? organizacji staży118 i/lub praktyk119 dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu (a),

? przygotowania zawodowego młodocianego pracownika, obejmującego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy (b);

?      programy rozwojowe120 szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (2) w szczególności obejmujące:

? dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia (a),

? doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym) (b),

? dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych (c),

? efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego (d),

? modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego
i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących) (e),

? współpracę szkół i/lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami
i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym w zakresie praktycznych form nauczania ? staże i praktyki zawodowe) oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu (f),

? wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia (g),

? wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne (h),

? wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania (i).

Źródło: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

 

Projekt ?Dobry zawód ? pewna przyszłość? realizowany na podstawie umowy Nr UDA-POKL.09.02.00-26-046/13-00
ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

 

 

 

 

 

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
grudzień 2023
pwścpsn
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1970016
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Do zeszłego tyg.
W tym miesiącu
W zeszłym m-cu
Wszystkie dni
143
419
143
1967174
3860
15414
1970016

Your IP: 3.235.60.197
Server Time: 2023-12-11 09:29:14
Visitors Counter
Dzisiaj jest
Poniedziałek
11 grudnia 2023
Imieniny obchodzą
Damazy, Daniela, Julia, Stefan, Waldemar, Wojmir
Do końca roku zostało
21 dni

logo cke

odnośnik,jpg

 

BIP
Powered by Joomla!®. Developed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.

J.H. zszpinczow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.