telefon QR

HARMONOGRAM EPKwZ - styczeń 2021

HARMONOGRAM EPKwZ  -  styczeń 2021 - Aktualizacja 


Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

(EPKwZ) i egzaminu zawodowego
(EZ)w sesji zimowej

(styczeń
luty) 2021 r

 

( Kwalifikacje: A.36, E.12, E.13, E.14, BD.04, BD.29,

BD.30, EE.08, EE.09, MG.18, MG.43, TG.14, TG.15 )

  

Data

 

Zawód i Zespół Nadzorujący

Lista zdających

Uwagi

12.01.2021

godz. 1000

 

Technik budownictwa  311204

Sala nr 4 ( świetlica )

1.     Jurewicz Wojciech - przewodniczący

2.     Czyszczoń Tomasz – ZSCKR  Chroberz

 

2  zdających

 

1.     Piotrowski Bartłomiej

2.     Sperka Konrad

Kwalifikacja BD.29

arkusz

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno -budowlanych

 

60 min 

12.01.2021

godz. 1200

E

T

A

P

 

P

I

S

E

M

N

Y

Technik informatyk  351203

Sala nr 4 ( świetlica )

1.     Jurewicz Wojciech – przewodniczący

2.     Tęcza Marzena – ZSCKR Chroberz

 

1  zdający

 

1. Brzozowski Mateusz Jacek

Kwalifikacja E.13

arkusz

 

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

 

60 min  komputer

12.01.2021

godz. 1000

Technik obsługi turystycznej   422103

Sala nr 9a ( sala gimnastyczna )

1.     Gałęziowski Jerzy  – przewodniczący

2.     Młyńczak Jarosław

3.     Szczepanik Renata – ZSCKR  Chroberz

30 zdających

 

3to - 30

Kwalifikacja TG.14

arkusz

 

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

 

60 min   

12.01.2021

godz. 1200

E

T

A

P

P

I

S

E

M

N

Y

Technik budownictwa  311204

Sala nr 4 ( świetlica )

1.     Jurewicz Wojciech – przewodniczący

2.     Tęcza Marzena – ZSCKR  Chroberz

 

14  zdających

 

4tb - 13

oraz

1.  Piotrowski Bartłomiej

Kwalifikacja BD.30

arkusz

 

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

60 min 

12.01.2021

godz. 1000

Technik informatyk  351203

Sala nr 15A

1.     Opoka Anna  – przewodniczący

2.     Bogdan Anita  – ZSCKR Chroberz

 

6 zdających

 

1.   Bałaga Wiktoria Justyna

2.   Paluch Łukasz Bogdan

3.   Paluch Martyna

4.   Pasternak Dominika Karolina

5.   Tetela Wiktor Łukasz

6.   Żuber Konrad Mateusz

Kwalifikacja EE.08

arkusz

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

 

60 min  

12.01.2021

godz. 1400

Technik informatyk  351203

Sala nr 4 ( świetlica )

1.     Opoka Anna  – przewodniczący

2.     Steckiewicz Anna – ZSCKR Chroberz

 

16 zdających

 

4ti - 16

Kwalifikacja EE.09

arkusz

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

60 min  

12.01.2021

godz. 1200

Technik obsługi turystycznej   422103

Sala nr 10a ( sala nr 15 )

1.     Hynek Mariola  – przewodniczący

2.     Bogdan Anita  – ZSCKR  Chroberz

15 zdających

 

4 to - 15

Kwalifikacja TG.15

Arkusz

 

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

60 min 

12.01.2021

godz. 1000

Technik pojazdów samochodowych 311513

Sala nr 5 ( sala nr 11 )

1.     Kumor Mariola – przewodniczący

2.     Tęcza Marzena - ZSCKR  Chroberz

1 zdający

 

1.  Stanek Adrian Seweryn

 

Kwalifikacja MG.18

Arkusz

 

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

60 min

12.01.2021

godz. 1400

E

T

A

P

P

I

S

E

M

N

Y

Technik pojazdów samochodowych 311513

Sala nr 13a ( sala nr 12 )

1.     Łęczek Monika – przewodniczący

2.     Steckiewicz Stanisław - ZSCKR  Chroberz

12 zdających

 

4tp - 12

Kwalifikacja MG.43

Arkusz

 

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

60 min

 

 

 

 

 

11.01.2021

godz. 900

E

T

A

P

 

P

R

A

K

T

Y

C

Z

N

Y

Technik obsługi turystycznej  422103

Sala nr 9 ( sala gimnastyczna )

1.     Gałęziowski Jerzy  – przewodniczący

2.     Młyńczak Jarosław

3.     Sternak Małgorzata – ZSCKR  Chroberz

31 zdających

 

3to-31

Kwalifikacja TG.14

arkusz

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

 

150 min       d

11.01.2021

godz. 900

Technik budownictwa  311204

Sala nr 11

1.     Kędzierski Stanisław – przewodniczący

2.     Masiuda Patrycja – ZSCKR Chroberz

 

14  zdających

 

4tb - 13

oraz

1.     Piotrowski Bartłomiej

Kwalifikacja BD.30

 

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

 

180 min      d

2.02.2021

godz. 800

Technik informatyk  351203

Sala nr 29

1.     Placek Margareta  – przewodniczący

2.     Bugajska Wioletta – egzaminator  5-02892

        Asystent tech.  Hynek Janusz

1 zdający

 

1.   Jędrszczyk Jakub

Kwalifikacja E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

 

150 min   wk

11.01.2021

godz. 1300

Technik obsługi turystycznej  422103

Sala nr 10

1.     Stępień Ewa – przewodniczący

2.     Wojtasik Jerzy - ZSCKR Chroberz

 

15  zdających

 

4 to - 15

 

Kwalifikacja  TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

150 min   d

 

18.01.2021

godz. 900

E

T

A

P

 

P

R

A

K

T

Y

C

Z

N

Y

Technik ekonomista  331403

Sala nr 44

1.     Makselan Artur  – przewodniczący

2.     Sakwa Artur  - ZSCKR Chroberz

Asystent tech.  Hynek Janusz

1 zdający

 

1.    Kowalczyk Małgorzata Anna

Kwalifikacja A.36

Prowadzenie rachunkowości

 

180 min   dk

2.02.2021

godz. 1200

E

T

A

P

 

P

R

A

K

T

Y

C

Z

N

Y

Technik informatyk  351203

Sala nr 29

1.     Placek Margareta  – przewodniczący

2.     Bugajska Wioletta – egzaminator  5-02892

        Asystent tech.  Hynek Janusz

1 zdający

1.    Jędrszczyk Jakub

Kwalifikacja E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

 

150 min    wk

 

16.01.2021

godz. 900

E

T

A

P

 

P

R

A

K

T

Y

C

Z

N

Y

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

Sala nr 1 ( warsztaty)

1.     Kręcisz Krzysztof – przewodniczący

2.     Frątczak Arkadiusz - egzaminator  5-00595

 Asystent tech.  Wierzba Bogusław

 

1 zdający

 

1.     Foremnik Michał

Kwalifikacja BD.04

 

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

 

180 min      w

 

11.01.2021

godz. 1300

E

T

A

P

P

R

A

K

T

Y

C

Z

N

Y

Technik pojazdów samochodowych 311513

Sala nr 13

1.      Czupryś Jowita – przewodniczący

2.     Fabian Dorota - ZSCKR Chroberz

 

12 zdających

 

4tp - 12

Kwalifikacja MG.43

 

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

120 min       d

 

3.02.2021

godz. 800

E

T

A

P

P

R

A

K

T

Y

C

Z

N

Y

Technik informatyk  351203

Sala nr 3 ( sala 29 )

1.     Stępień Ewa  – przewodniczący

2.     Jurczyk Janusz – egzaminator  5-02753

Asystent tech.  Puchała Tomasz

6 zdających

 

1.   Bałaga Wiktoria Justyna

2.   Konieczny Piotr Dominik

3.   Krupa Konrad Dariusz

4.   Paluch Łukasz Bogdan

5.   Paluch Martyna

6.   Pasternak Dominika Karolina

Kwalifikacja EE.08

 

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

 

150 min    wk

3.02.2021

godz. 1230

E

T

A

P

 

P

R

A

K

T

Y

C

Z

N

Y

Technik informatyk  351203

Sala nr 3 ( sala 29 )

1.     Stępień Ewa  – przewodniczący

2.     Jurczyk Janusz – egzaminator  5-02753

Asystent tech.  Puchała Tomasz

6 zdających

 

1.   Szymański Bartosz Stanisław

2.   Tetela Wiktor Łukasz

3.   Twardowicz Kamil Sebastian

4.   Walczak Mateusz

5.   Wilk Adam Michał

6.   Żuber Konrad Mateusz

Kwalifikacja EE.08

 

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

 

150 min    wk

18.01.2021

godz. 800

E

T

A

P

 

P

R

A

K

T

Y

C

Z

N

Y

Technik informatyk  351203

Sala nr 12 ( sala 29 )

1.     Lis Beata  – przewodniczący

2.     Stolarska Monika - ZSCKR Chroberz

Asystent tech.  Puchała Tomasz

16 zdających

 

4ti - 16

Kwalifikacja EE.09

 

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

150 min    dk

16.01.2021

godz. 900

E

T

A

P

 

P

R

A

K

T

Y

C

Z

N

Y

Technik budownictwa  311204

Sala nr 1

1.     Jurewicz Wojciech  – przewodniczący

2.     Burtnik Grażyna – egzaminator  5-00609

        Asystent tech.  Dudkiewicz Mariusz

 

 

 

2 zdających

 

1.    Nogacki Patryk Piotr

2.    Piotrowski Bartłomiej

Kwalifikacja BD.29

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno -budowlanych

 

180 min    w

13.01.2021

godz. 1200

E

T

A

P P

R

A

K

T

Y

C

Z

N

Y

Technik informatyk  351203

Sala nr 29

1.     Piątek Beata  – przewodniczący

2.     Śpiewak Rafał - ZSCKR Chroberz

        Asystent tech.  Puchała Tomasz

2 zdających

 

1.     Banaś Dawid Mateusz

2.     Bednarz Dawid Konrad

Kwalifikacja E.14

 

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

150 min    dk

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele oddelegowani do pracy w Zespołach Nadzorujących w innych szkołach

1.        

Kumor Mariola, Młyńczak Jarosław

11.01.2021   godz. 1300

ZSCKR Chroberz

2.        

Kania Karolina, Płatek Marta, Dusik Małgorzata

12.01.2021   godz. 1000

ZSCKR Chroberz

3.        

Dusik Małgorzata

12.01.2021   godz. 1200

ZSCKR Chroberz

 

 

 

Nauczyciele pełniący dyżur podczas egzaminów

1.        

11.01.2021   godz. 830 - 1200

Opoka Anna, Borecka Powałek Zdzisława, Dudkiewicz Mariusz, Łaganowska Renata, Łęczek Monika,

2.        

11.01.2021   godz. 1130 - 1500

Gwiaździńska Halina, Kapałka Ewa, Kwapisz Renata, Wierzba Bogusław,

3.        

12.01.2021   godz. 900 - 1300

Lis Beata, Piątek Beata, Placek Margareta, Uzar Ewelina, Badurak Krzysztof, Michałkiewicz Artur

4.        

12.01.2021   godz. 1330 - 1500

Wieczorek Leszek, Śledzik Małgorzata, Marszalik Michał, Kłósek Kazimierz, Kwapisz Renata, Michałkiewicz Artur

5.        

13.01.2021 godz. 1130-1430

E.14  Łaganowska Renata, Marszalik Michał

6.        

16.01.2021 godz. 830-1200

BD.04, BD.29  Dusik Małgorzata, Marzec Justyna

7.        

18.01.2021 godz. 730-1200

A.36, EE.09  Kwapisz Renata, Marszalik Michał

8.        

2.02.2021 godz. 730-1100

E.12  Kędzierska Anna, Pikul Magdalena

9.        

2.02.2021 godz. 1130-1500

E.13  Płatek Marta, Kapałka Ewa

10.     

3.02.2021 godz. 730-1100

EE.08  Marzec Justyna, Młyńczak Jarosław

11.     

3.02.2021 godz. 1200-1500

EE.08  Płatek Marta, Makselan Artur

 

 

HARMONOGRAM EPKwZ  -  styczeń 2021

( Kwalifikacje: A.36, E.12, E.13, E.14, BD.04, BD.29, BD.30, EE.08, EE.09, MG.18, MG.43, TG.14, TG.15 )

Data

 

Zawód i Zespół Nadzorujący

Lista zdających

Uwagi

12.01.2021

godz. 1000

 

Technik budownictwa  311204

Sala nr 4 ( świetlica )

1.     Jurewicz Wojciech - przewodniczący

2.     Czyszczoń Tomasz – ZSCKR  Chroberz

 

2  zdających

 

1.     Piotrowski Bartłomiej

2.     Sperka Konrad

Kwalifikacja BD.29

arkusz

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno -budowlanych

 

60 min 

12.01.2021

godz. 1200

E

T

A

P

 

P

I

S

E

M

N

Y

Technik informatyk  351203

Sala nr 4 ( świetlica )

1.     Jurewicz Wojciech – przewodniczący

2.     Tęcza Marzena – ZSCKR Chroberz

 

1  zdający

 

1. Brzozowski Mateusz Jacek

Kwalifikacja E.13

arkusz

 

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

 

60 min  komputer

12.01.2021

godz. 1000

Technik obsługi turystycznej   422103

Sala nr 9a ( sala gimnastyczna )

1.     Gałęziowski Jerzy  – przewodniczący

2.     Młyńczak Jarosław

3.     Szczepanik Renata – ZSCKR  Chroberz

30 zdających

 

3to - 30

Kwalifikacja TG.14

arkusz

 

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

 

60 min   

12.01.2021

godz. 1200

E

T

A

P

P

I

S

E

M

N

Y

Technik budownictwa  311204

Sala nr 4 ( świetlica )

1.     Jurewicz Wojciech – przewodniczący

2.     Tęcza Marzena – ZSCKR  Chroberz

 

14  zdających

 

4tb - 13

oraz

1.  Piotrowski Bartłomiej

Kwalifikacja BD.30

arkusz

 

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

60 min 

12.01.2021

godz. 1000

Technik informatyk  351203

Sala nr 15A

1.     Opoka Anna  – przewodniczący

2.     Bogdan Anita  – ZSCKR Chroberz

 

6 zdających

 

1.   Bałaga Wiktoria Justyna

2.   Paluch Łukasz Bogdan

3.   Paluch Martyna

4.   Pasternak Dominika Karolina

5.   Tetela Wiktor Łukasz

6.   Żuber Konrad Mateusz

Kwalifikacja EE.08

arkusz

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

 

60 min  

12.01.2021

godz. 1400

Technik informatyk  351203

Sala nr 4 ( świetlica )

1.     Opoka Anna  – przewodniczący

2.     Steckiewicz Anna – ZSCKR Chroberz

 

16 zdających

 

4ti - 16

Kwalifikacja EE.09

arkusz

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

60 min  

12.01.2021

godz. 1200

Technik obsługi turystycznej   422103

Sala nr 10a ( sala nr 15 )

1.     Hynek Mariola  – przewodniczący

2.     Bogdan Anita  – ZSCKR  Chroberz

15 zdających

 

4 to - 15

Kwalifikacja TG.15

Arkusz

 

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

60 min 

12.01.2021

godz. 1000

Technik pojazdów samochodowych 311513

Sala nr 5 ( sala nr 11 )

1.     Kumor Mariola – przewodniczący

2.     Tęcza Marzena - ZSCKR  Chroberz

1 zdający

 

1.  Stanek Adrian Seweryn

 

Kwalifikacja MG.18

Arkusz

 

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

60 min

12.01.2021

godz. 1400

E

T

A

P

P

I

S

E

M

N

Y

Technik pojazdów samochodowych 311513

Sala nr 13a ( sala nr 12 )

1.     Łęczek Monika – przewodniczący

2.     Steckiewicz Stanisław - ZSCKR  Chroberz

12 zdających

 

4tp - 12

Kwalifikacja MG.43

Arkusz

 

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

60 min

 

 

 

 

 

11.01.2021

godz. 900

E

T

A

P

 

P

R

A

K

T

Y

C

Z

N

Y

Technik obsługi turystycznej  422103

Sala nr 9 ( sala gimnastyczna )

1.     Gałęziowski Jerzy  – przewodniczący

2.     Młyńczak Jarosław

3.     Sternak Małgorzata – ZSCKR  Chroberz

31 zdających

 

3to-31

Kwalifikacja TG.14

arkusz

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

 

150 min       d

11.01.2021

godz. 900

Technik budownictwa  311204

Sala nr 11

1.     Kędzierski Stanisław – przewodniczący

2.     Masiuda Patrycja – ZSCKR Chroberz

 

14  zdających

 

4tb - 13

oraz

1.     Piotrowski Bartłomiej

Kwalifikacja BD.30

 

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

 

180 min      d

2.02.2021

godz. 800

Technik informatyk  351203

Sala nr 29

1.     Placek Margareta  – przewodniczący

2.     Bugajska Wioletta – egzaminator  5-02892

        Asystent tech.  Hynek Janusz

1 zdający

 

1.   Jędrszczyk Jakub

Kwalifikacja E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

 

150 min   wk

11.01.2021

godz. 1300

Technik obsługi turystycznej  422103

Sala nr 10

1.     Stępień Ewa – przewodniczący

2.     Wojtasik Jerzy - ZSCKR Chroberz

 

15  zdających

 

4 to - 15

 

Kwalifikacja  TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

150 min   d

 

18.01.2021

godz. 900

E

T

A

P

 

P

R

A

K

T

Y

C

Z

N

Y

Technik ekonomista  331403

Sala nr 44

1.     Makselan Artur  – przewodniczący

2.     Sakwa Artur  - ZSCKR Chroberz

Asystent tech.  Hynek Janusz

1 zdający

 

1.    Kowalczyk Małgorzata Anna

Kwalifikacja A.36

Prowadzenie rachunkowości

 

180 min   dk

2.02.2021

godz. 1200

E

T

A

P

 

P

R

A

K

T

Y

C

Z

N

Y

Technik informatyk  351203

Sala nr 29

1.     Placek Margareta  – przewodniczący

2.     Bugajska Wioletta – egzaminator  5-02892

        Asystent tech.  Hynek Janusz

1 zdający

1.    Jędrszczyk Jakub

Kwalifikacja E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

 

150 min    wk

 

16.01.2021

godz. 900

E

T

A

P

 

P

R

A

K

T

Y

C

Z

N

Y

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

Sala nr 1 ( warsztaty)

1.     Kręcisz Krzysztof – przewodniczący

2.     Frątczak Arkadiusz - egzaminator  5-00595

 Asystent tech.  Wierzba Bogusław

 

1 zdający

 

1.     Foremnik Michał

Kwalifikacja BD.04

 

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

 

180 min      w

 

11.01.2021

godz. 1300

E

T

A

P

P

R

A

K

T

Y

C

Z

N

Y

Technik pojazdów samochodowych 311513

Sala nr 13

1.      Czupryś Jowita – przewodniczący

2.     Fabian Dorota - ZSCKR Chroberz

 

12 zdających

 

4tp - 12

Kwalifikacja MG.43

 

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

120 min       d

 

3.02.2021

godz. 800

E

T

A

P

P

R

A

K

T

Y

C

Z

N

Y

Technik informatyk  351203

Sala nr 3 ( sala 29 )

1.     Stępień Ewa  – przewodniczący

2.     Jurczyk Janusz – egzaminator  5-02753

Asystent tech.  Puchała Tomasz

6 zdających

 

1.   Bałaga Wiktoria Justyna

2.   Konieczny Piotr Dominik

3.   Krupa Konrad Dariusz

4.   Paluch Łukasz Bogdan

5.   Paluch Martyna

6.   Pasternak Dominika Karolina

Kwalifikacja EE.08

 

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

 

150 min    wk

3.02.2021

godz. 1230

E

T

A

P

 

P

R

A

K

T

Y

C

Z

N

Y

Technik informatyk  351203

Sala nr 3 ( sala 29 )

1.     Stępień Ewa  – przewodniczący

2.     Jurczyk Janusz – egzaminator  5-02753

Asystent tech.  Puchała Tomasz

6 zdających

 

1.   Szymański Bartosz Stanisław

2.   Tetela Wiktor Łukasz

3.   Twardowicz Kamil Sebastian

4.   Walczak Mateusz

5.   Wilk Adam Michał

6.   Żuber Konrad Mateusz

Kwalifikacja EE.08

 

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

 

150 min    wk

18.01.2021

godz. 800

E

T

A

P

 

P

R

A

K

T

Y

C

Z

N

Y

Technik informatyk  351203

Sala nr 12 ( sala 29 )

1.     Lis Beata  – przewodniczący

2.     Stolarska Monika - ZSCKR Chroberz

Asystent tech.  Puchała Tomasz

16 zdających

 

4ti - 16

Kwalifikacja EE.09

 

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

150 min    dk

16.01.2021

godz. 900

E

T

A

P

 

P

R

A

K

T

Y

C

Z

N

Y

Technik budownictwa  311204

Sala nr 1

1.     Jurewicz Wojciech  – przewodniczący

2.     Burtnik Grażyna – egzaminator  5-00609

        Asystent tech.  Dudkiewicz Mariusz

 

 

 

2 zdających

 

1.    Nogacki Patryk Piotr

2.    Piotrowski Bartłomiej

Kwalifikacja BD.29

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno -budowlanych

 

180 min    w

13.01.2021

godz. 1200

E

T

A

P P

R

A

K

T

Y

C

Z

N

Y

Technik informatyk  351203

Sala nr 29

1.     Piątek Beata  – przewodniczący

2.     Śpiewak Rafał - ZSCKR Chroberz

        Asystent tech.  Puchała Tomasz

2 zdających

 

1.     Banaś Dawid Mateusz

2.     Bednarz Dawid Konrad

Kwalifikacja E.14

 

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

150 min    dk

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele oddelegowani do pracy w Zespołach Nadzorujących w innych szkołach

1.        

Kumor Mariola, Młyńczak Jarosław

11.01.2021   godz. 1300

ZSCKR Chroberz

2.        

Kania Karolina, Płatek Marta, Dusik Małgorzata

12.01.2021   godz. 1000

ZSCKR Chroberz

3.        

Dusik Małgorzata

12.01.2021   godz. 1200

ZSCKR Chroberz

 

 

 

Nauczyciele pełniący dyżur podczas egzaminów

1.        

11.01.2021   godz. 830 - 1200

Opoka Anna, Borecka Powałek Zdzisława, Dudkiewicz Mariusz, Łaganowska Renata, Łęczek Monika,

2.        

11.01.2021   godz. 1130 - 1500

Gwiaździńska Halina, Kapałka Ewa, Kwapisz Renata, Wierzba Bogusław,

3.        

12.01.2021   godz. 900 - 1300

Lis Beata, Piątek Beata, Placek Margareta, Uzar Ewelina, Badurak Krzysztof, Michałkiewicz Artur

4.        

12.01.2021   godz. 1330 - 1500

Wieczorek Leszek, Śledzik Małgorzata, Marszalik Michał, Kłósek Kazimierz, Kwapisz Renata, Michałkiewicz Artur

5.        

13.01.2021 godz. 1130-1430

E.14  Łaganowska Renata, Marszalik Michał

6.        

16.01.2021 godz. 830-1200

BD.04, BD.29  Dusik Małgorzata, Marzec Justyna

7.        

18.01.2021 godz. 730-1200

A.36, EE.09  Kwapisz Renata, Marszalik Michał

8.        

2.02.2021 godz. 730-1100

E.12  Kędzierska Anna, Pikul Magdalena

9.        

2.02.2021 godz. 1130-1500

E.13  Płatek Marta, Kapałka Ewa

10.     

3.02.2021 godz. 730-1100

EE.08  Marzec Justyna, Młyńczak Jarosław

11.     

3.02.2021 godz. 1200-1500

EE.08  Płatek Marta, Makselan Artur

 

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
październik 2021
pwścpsn
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1639716
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Do zeszłego tyg.
W tym miesiącu
W zeszłym m-cu
Wszystkie dni
99
351
450
1636033
9792
10975
1639716

Your IP: 34.231.243.21
Server Time: 2021-10-19 02:19:40
Visitors Counter
Dzisiaj jest
Wtorek
19 października 2021
Imieniny obchodzą
Ferdynand, Fryda, Pelagia, Pelagiusz, Piotr, Siemowit, Skarbimir, Toma, Ziemowit
Do końca roku zostało
74 dni

logo cke

odnośnik,jpg

 
Powered by Joomla!®. Developed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.

J.H. zszpinczow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.