LOGO LB  plan    nieobecni  

Dziennik  Plan lekcji   Zastępstwa

telefon QR

Spotkanie autorskie

W dniu 15 marca 2017 r. przy współpracy Biblioteki i Szkolnego Ośrodka Kariery zorganizowane zostało spotkanie autorskie z Janem Wesołowskim (pseud. KenaJ) – poetą i regionalistą. Gość spotkania w latach 60-tych uczęszczała do naszej szkoły. W jego bogatym dorobku literackim odnaleźć można utwory odwołujące się do tego okresu życia. W swoich wierszach pisze o miłości, śmierci, starości, krzywdzie, o tym co go otacza. Pisze o niesprawiedliwości i głupocie ludzkiej. Zaczął pisać wspomnienia, w formie krótkich opowiadań opartych na autentycznych przeżyciach. Jest laureatem wielu nagród o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Jesienią zeszłego roku został przyjęty do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie.

Pan Jan został powitany przez dyrektora Tadeusza Niewygodę. Sylwetka i dorobek pisarski gościa zostały przedstawione przez Wojciecha Jurewicza. Uczennice klasy 4TO/TE Daria Cieplińska i Katarzyna Bugaj przybliżyły zebranym jego twórczość czytając wiersze.

Uczniowie klas: 2TI, 2TO,2TE, 3TB, 3TI, 3TE i 1WA mieli okazję zapoznać się z dorobkiem literackim autora, poznać losy jego życia. Zobaczyli, że można się podnieść po traumatycznych przeżyciach. Byli zachęcani przez gościa do zapisywania swoich myśli, przelewania na papier uczuć, zabawy słowem.

Mamy nadzieję, że nawiązany podczas Zjazdu Absolwentów kontakt Pana Jana z naszą szkołą zaowocuje w przyszłości podobnymi spotkaniami z kolejnymi rocznikami uczniów.

 

XXX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 

W dniu 04.03.2017 roku uczniowie Technikum Budowlanego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie brali udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych na szczeblu międzyszkolnym . Byli to uczniowie 4Tb : Dawid Młyńczak i Konrad Świżewski oraz z 3Tb i Damian Paluch . W olimpiadzie brali udział  uczniowie z 21 szkół województw małopolskiego i świętokrzyskiego . Olimpiada przebiegała dwuetapowo , gdzie uczniowie rozwiązywali zadania w dwóch turach po 120 minut  . Gratulujemy i życzymy sukcesów!

 

 

Studniówka 2017

  Tegoroczni maturzyści  wspaniale bawili się na swoim balu studniówkowym, który odbył się 28 stycznia 2017r. w Różanym Dworku w podjędrzejowskiej Ignacówce.

W imprezie uczestniczyło 35 par maturzystów, dyrekcja szkoły oraz wychowawcy klas maturalnych: Anita Domagała ?kl. IV TO/TE, Anna Opoka ? kl. IV TB/TZ, Kinga Statowska ? kl.IV TM/TI. Część oficjalną poprowadzili  przedstawiciele klas maturalnych ? Aleksandra Ciepierska i Konrad Świżewski , którzy w imieniu swoich koleżanek i kolegów przekazali na ręce dyrekcji , nauczycieli i rodziców słowa podziękowań za trud włożony w wychowanie i wspólnie spędzone cztery lata.
    Dyrektor szkoły, Tadeusz Niewygoda, otwierając oficjalnie bal, przekazał zebranej młodzieży życzenia wspaniałej zabawy, a w dalszej perspektywie- pomyślnie zdanego egzaminu dojrzałości oraz odczytał list, który wystosował do zebranych starosta pińczowski.
   W imieniu rodziców głos zabrała pani Iwona Szymczyk, przewodnicząca Rady Rodziców.
  Jak przystało na podniosłość takiej uroczystości, rozpoczęto ją tradycyjnie dostojnym polonezem, a następnie do tańca przygrywał zebranym zespół Master.
  Miłym akcentem podczas zabawy był również ? tort studniówkowy?, który był specjalnym słodkim poczęstunkiem od wychowawczyń klas maturalnych dla swoich wychowanków wraz z  życzeniami wspaniałej zabawy, zdania matury oraz wielu  sukcesów w dorosłym życiu.
  Potem był już tylko czas na zabawę, która trwała do białego rana. Teraz czas na wytężoną naukę i ostatnie powtórki przed maturą ? maturzystom życzymy ?lekkiego pióra"  podczas pisania egzaminu.

Galeria zdjęć  

 

Konsultacje w czasie ferii 2016/2017

Dyżury nauczycieli podczas ferii 2016/2017  

Zachęcamy wszystkich uczniów do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych podczas ferii. Nauczyciele przedmiotów zawodowych będą prowadzić zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych, oraz do egzaminów maturalnych.

 

Konsultacje dla uczniów w czasie ferii zimowych 2016/2017


Nazwisko i imię nauczyciela

Termin konsultacji   (dzień i czas trwania)

Miejsce konsultacji

1.  Koniusz Krzysztof

30.01 - 03.02 10.00

Gabinet z-ców dyrektora

2. Niewada Renata

06.02 - 10.02  10.00

Gabinet z-ców dyrektora

3. Stępień Ewa

30.01  9:00 - 12:00

Gabinet pedagoga

4. Łaganowska Renata

31.01  9:00 - 12:00

s. 24

5. Pikul Magdalena

06.02  9:00 - 11:00

s. 28

6. Łęczek Monika

02.02  10:00 - 12:00

s. 24

7. Opoka Anna

30.01  9:00 - 12:00

s. 25

8. Piątek Beata

31.01  11:00 - 13:00

s. 24

9.  Dygoń Ewa

 

 

10. Śledzik Małgorzata

30.01  10:30 - 11:30

s. 22

11. Placek Margareta

31.01  9:00 - 11:00

s. gimnastyczna

12. Borecka-Powałek Zdzisława

31.01  9:00 - 11:00

s. 12

13. Kapałka Ewa

02.02  10:00 - 12:00

s. 12

14. Śpiewak Monika

30.01  9:00 - 12:00

s. 11

15. Kumor Mariola

31.01  9:00 - 11:00

s. 27

16. Kwapisz Renata

31.01  8:00 - 10:00

s. 29/21

17. Równicka- Wójcik Anna

30.01  9:00 - 12:00

świetlica

18. Puchała Tomasz

30.01  8:00 - 12:00

s. 29

19. Młyńczak Jarosław

30.01  8:00 - 10:00

s. 15

20. Makselan Artur

09.02  9:00 - 11:00

s. gimnastyczna

21. Kręcisz Krzysztof

30.01  12:00 - 14:00

s. gimnastyczna

22. Lis Beata

01.02  9:30 ? 11:30

s. gimnastyczna

23. Rabiej Tomasz

09.02  9:00 - 11:00

s. gimnastyczna

24. Marzec Justyna

30.01  9:00 - 11:00

s. 45

25. Dusik Małgorzata

 

 

26. Ryznar Teresa

07.02  9:00 - 11:00

s. 15a

27. Lis Jolanta

30.01  8:00 - 11:00

s.  46

28. Statowska Kinga

30.01  8:00 - 12:00

s. 47

29. Hynek Janusz

31.01-01.02  9:00 - 11:00

Sala nr 44

30. Gałęziowski Jerzy

31.01  9:00 - 11:00

s. 15

31. Placek Bogusław

31.01  9:00 - 12:00

Warsztaty szkolne

32.  Dudkiewicz Mariusz

30-31.01, 11.02 
9:00 - 11:00

Warsztaty szkolne

33. Rusak Marcin

08.02 8:00- 10:00

Warsztaty szkolne

34.Wieczorek Leszek

10.02 7:30 ? 19:00

Warsztaty szkolne

35. Wierzba Bogusław

10.02 7:30 ? 19:00

Warsztaty szkolne

36. Domagała Anita

30.01  8:00 - 11:00

świetlica

37. Lis Jarosław

30.01  10:00 - 13:00

świetlica

38. Hynek Mariola

30.01  9:00 - 11:00

s. 47

39. Król Paweł

31.01  9:00 - 10:30

s. 44

40. Czupryś Jowita

10.02  9:00 - 10:30

s. 21

41. Jurewicz Wojciech

08.02 10:00 ? 12:00

biblioteka

Odpowiedzialna miłość

 

W dniach 16-17 stycznia 2017 r. już po raz drugi nasi uczniowie uczestniczyli
w zajęciach warsztatowych w ramach programu edukacyjnego ?ARS, czyli jak dbać
o miłość??
. Stanowi on istotną część 5-letniego Projektu pt. ?Profilaktyczny program
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych?, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Cele programu to:

  • skuteczne dostarczenie uczestnikom wiedzy pomocnej w kształtowaniu zdrowego stylu życia, zwiększenie ich dystansu do używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, nikotyny, narkotyków);
  • ukształtowanie umiejętności, kompetencji i postaw pomocnych w unikaniu używania substancji psychoaktywnych w kontekście zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym;
  • ukształtowanie umiejętności, kompetencji i postaw pomocnych w unikaniu używania substancji psychoaktywnych przez mężczyzn (w kontekście zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym);

Projekt ten wszedł na stałe do kanonu programów profilaktycznych realizowanych przez szkołę. W zajęciach uczestniczyło 85. uczniów klas pierwszych. Zajęcia poprowadzili: przeszkolony nauczyciel i pedagog szkolny.

 

Jasełka

Dnia 22 grudnia 2016 roku cała społeczność naszej szkoły czyli: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie zgromadzili się w świątecznie udekorowanej sali gimnastycznej. Od rana panował w szkole uroczysty nastrój. Wiele klas wraz z wychowawcami przygotowało klasowe wigilie, a  nasze szkolne przedstawienie jasełkowe stało się dopełnieniem tej atmosfery. Grupa uczniów: Paulina Poros z 3to, Natalia Ręboch z 2to, Milena Brzezińska z 2to przypomniały nam znaczenie polskich symboli i obrzędów bożonarodzeniowych. Obejrzeliśmy również humorystyczną scenkę z wizyty grupy kolędniczej ubranej w charakterystyczne stroje. W poszczególne role wcielili się: anioł- Klaudia Segita-3to;  diabeł-Sylwia Włodarska 3to ;  Herod- Patryk Kasza 2ti, marszałek-Damian Natwora-1tp; Turek- Wojciech Poros -1ti, chłop- Krystian Młyńczak z 3wa,  Żyd- Maria Skrzypek z 2to; śmierć- Milena Brzezińska z 2to.
Przy choince zabrzmiały tony zarówno tradycyjnych polskich kolęd:  ,, W żłobie leży; ,,Bóg się rodzi, jak również pastorałka:,,Gore gwiazda wykonane przez Martynę Wójcik i Aleksandrę Ciepierską z 4tz oraz świąteczna piosenka:   ,, Coraz bliżej święta  wykonana przez Kamilę Bochenek z 3te. Chwile refleksji zapewniły recytacje wierszy Emilii Waśniowskiej:,, Wieczór Wigilijny( recytowała-Maria Skrzypek) oraz ,,Pomódlmy się w Noc Betlejemską księdza Jana Twardowskiego w wykonaniu Natalii Ręboch i Wojciecha Porosa.
Spotkanie zakończyło wystąpienie dyrektora szkoły p. Tadeusza Niewygody, który przekazał zebranym najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne. Tegoroczny program jasełkowy przygotowały panie: Małgorzata Śledzik i Margareta Placek.

 

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
maj 2017
pwścpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
882174
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Do zeszłego tyg.
W tym miesiącu
W zeszłym m-cu
Wszystkie dni
172
534
172
877667
15761
15190
882174

Your IP: 23.20.179.211
Server Time: 2017-05-29 09:44:24
Visitors Counter
Dzisiaj jest
Poniedziałek
29 maja 2017
Imieniny obchodzą
Bogusława, Maksymilian, Maria Magdalena, Teodor, Teodozja
Do końca roku zostało
217 dni

logo cke
Powered by Joomla!®. Developed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.

J.H. ? zszpinczow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.