telefon QR

Europejskie staże zawodowe

wielkość:

Projekt: Europejskie staże zawodowe


Cel główny:
Przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Cele szczegółowe:
- podniesienie kwalifikacji zawodowych,
- zapoznanie z organizacją przedsiębiorstw, z nowoczesnymi technologiami pracy, aktualnymi rozwiązaniami branżowymi,
- możliwość sprawdzenia wiedzy teoretycznej w praktyce,
- zapoznanie z perspektywami pracy za granicą,
- poszerzenie wiadomości nt. rynku pracy i przedsiębiorczości,
- nabycie umiejętności pracy w innej kulturze,
- poznanie warunków gospodarczych kraju partnerskiego,
- skonfrontowanie polskiego systemu kształcenia zawodowego z angielskim i włoskim,
- doskonalenie umiejętności językowych (j. ang., w tym zawodowy),
- uświadomienie uczniom ich braków w celu zmotywowania do dalszej nauki,
- uczenie radzenia sobie z problemami w nowym nieznanym otoczeniu, współpracy
w grupie, odpowiedzialności za siebie nawzajem, samodzielności,
- uczenie tolerancji w kontakcie z innymi kulturami.


W styczniu 2017 r. Zespół Projektowy w składzie: Anna Równicka-Wójcik, Anita Domagała opracował wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. ,,Europejskie staże zawodowe’’. W oparciu o wcześniejsze doświadczenia kontynuowano współpracę z Partnerem angielskim POLARIS EU ENTERPRISE LIMITED oraz Partnerem na terenie Włoch SISTEMA TURISMO. Nawiązano nową współpracę z partnerem w Hiszpanii firmą EuroMind.
W czerwcu 2017 r. wniosek uzyskał pozytywną opinię i znalazł się na liście projektów przeznaczonych do realizacji..
Następnie rozpoczęły się prace nad realizacją projektu. W styczniu 2018 r. została przeprowadzona rekrutacja uczestników. Projekt był adresowany do uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie kształcących się w zawodach: technikum mechanik, technik budownictwa, technik informatyk oraz technik obsługi turystycznej, technik ekonomista. W projekcie mogło brać udział 64 uczniów. Komisja rekrutacyjna, skrupulatnie opracowała kryteria kwalifikujące uczestnika do wzięcia udziału w projekcie, które opierały się na:
- wyniku testu kwalifikującego z j. angielskiego,
- średniej ocen z przedmiotów zawodowych,
- ocenie z zachowania,
- opinii wychowawcy.
(w miarę potrzeb - wyniku rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość
j. angielskiego w mowie oraz motywację ucznia do wyjazdu)

Komisja wybrała firmę (zapytanie ofertowe), która przygotowała transport uczniów do Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, zajęła się ubezpieczeniem uczniów i opiekunów
w trakcie odbywania stażu. Zespół Projektowy przygotował materiały informacyjne
i promocyjne.
Uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych (kurs
j. angielskiego zawodowego), które przygotowywały ich do odbycia dwutygodniowych praktyk. Podczas przygotowań do wyjazdu dużą rolę odegrały cykliczne spotkania informacyjno-organizacyjne jak również psychologiczno- pedagogiczne prowadzone przez Annę Równicką-Wójcik oraz Anitę Domagałę, podczas których uczniowie i ich rodzice zostali poinformowani o sprawach związanych z formalnymi aspektami stażu (prawa
i obowiązki stron, dokumentacja) jak również aspekty długą rozłąką z rodzicami czy zachowaniem w obcym kraju. Podczas tego typu spotkań uczestnicy mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z wyjazdem.
Podczas pobytu w Wolverhampton, Sevilli i Rimini została zrealizowana faza przygotowania kulturowego, która nie kolidowała z odbywanym stażem. Obejmowała zapoznanie się
z miastami goszczącymi naszych uczniów i specyfiką kultury. Ponadto miały miejsce wyjazdy kulturoznawcze i spotkania integracyjne. Wszystkie zajęcia zostały sfinansowane ze środków unijnych.
Przed wyjazdem na zagraniczne praktyki uczniowie podpisali umowę o staż, opracowaną przez Zespół Projektowy i zaakceptowaną przez NA.

W trakcie odbywania praktyk zrealizowano cele szczegółowe, tj.: poznanie obowiązujących procedur i standardów na zachodnioeuropejskim rynku pracy oraz możliwość doskonalenia umiejętności językowych. Uczniowie mieli również szansę na poznanie kultury i obyczajów Wielkiej Brytanii, Włoch oraz na konfrontację posiadanej wiedzy teoretycznej
z zakresu swojego profilu zawodowego z praktyką.
Dzięki pobytowi i pracy w innym kraju, z inną specyfiką kulturową, odmiennymi zwyczajami, upodobaniami i mentalnością tamtejszego społeczeństwa, stażyści otrzymali wielką lekcję tolerancji i wyrozumiałości dla przedstawicieli innych kultur oraz zrozumieli dobrze zjawisko przenikania się różnych kultur i zwyczajów oraz potrzebę wyrozumiałości
i otwarcia się na przedstawicieli innych narodów z całą ich odmiennością, nie zawsze dla nas zrozumiałą i często trudną do zaakceptowania.

Uczestnicy projektu:
Gr.1. technik budownictwa 8 osób (Włochy),
technik obsługi turystycznej 16 osób (Włochy),
Gr.2. technik mechanik 9 osób (Wielka Brytania ),
technik budownictwa 7osób (Wielka Brytania),
Gr.3. technik obsługi turystycznej 7 osób (Hiszpania ),
technik ekonomista 7osób (Hiszpania),
technik informatyk 10 osób (Hiszpania),


Uczniowie kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej uzyskali świadomość wagi i przydatności tworzenia strategii współpracy w grupie, zastosowania się do zwyczajów i organizacji pracy w innym kraju. Doskonalili praktyczną znajomość języka angielskiego. Nauczyli się przewidywania zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia, zgodnie z wykonywanymi zadaniami zawodowymi. Mieli możliwość sprawdzenia się na różnych stanowiskach związanych z szeroko pojętą obsługą turystyczną.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanik nauczyli się: dobierać i stosować metody diagnozowania usterek i sposobów weryfikacji uszkodzonych elementów pojazdów samochodowych; dobierać i posługiwać się narzędziami kontrolno-pomiarowymi oraz urządzeniami diagnostycznymi dla pojazdów samochodowych; posługiwać się instrukcjami obsługi i naprawy, wynikami badań stanu technicznego pojazdów, katalogami, poradnikami i inną literaturą techniczną pojazdów samochodowych; dobierać i stosować metody naprawy pojazdów samochodowych ze względu na zakres i koszty.

Technik budowlaniec – uczniowie uczący się w tym zawodzie w wyniku realizacji stażu nauczyli się określać rodzaj i zakres i zakres robót budowlanych, zaplanować przebieg robót budowlanych. Zaplanować i zorganizować prace remontowe i naprawcze oraz modernizacyjne w obiekcie budowlanym.


Pierwsza grupa uczestników projektu wraz z opiekunami przebywała w Wolverhampton w okresie 23 kwietnia - 5 maja 2018r, zaś grupa 2 od 20 maja do 2 czerwca w Sewilli, natomiast 3 grupa od 27 maja do 09 czerwca 2018r. w Rimini.

W czasie praktyk uczniowie mieli zapewnione opiekę, pełne utrzymanie, zakwaterowanie i naukę na bardzo wysokim poziomie. Poza tym otrzymali kieszonkowe. Ogólny nadzór merytoryczny nad realizacją projektu sprawowany był przez dyrektora szkoły i koordynatora projektu.
Po ukończeniu praktyk Uczestnicy otrzymali od Partnerów certyfikaty, które stanowią doskonałe potwierdzenie zdobytych umiejętności praktycznych i językowych. Dokument ten jest wystawiony w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej.

Wszystkie kryteria programowe zawarte w projekcie są zgodne z wymogami jakościowymi koniecznymi do ubiegania się o dokument EUROPASS MOBILITY, który stanowi dla uczestników dodatkową wartość z odbytego stażu. Potwierdza on staż zagraniczny odbyty w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoszech. Dokument ten zawiera uzyskane w trakcie stażu kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
Po powrocie ze stażu uczniowie złożyli raporty, które zastały zaakceptowane. Wynika z nich, że kompetencje zawodowe uczniów zdecydowanie wzrosły, a cele projektu zostały zrealizowane. Wzrosła pewność siebie uczestników, poznali metody pracy w europejskim, wielokulturowym środowisku, odkryli w sobie nowe możliwości rozwoju zawodowego oraz wzrosła ich samoocena. Przede wszystkim uczestnicy projektu podwyższyli swoje umiejętności zawodowe o unikalne elementy związane z nauczanym zawodem, przełamali barierę komunikowania się w języku obcym w miejscu pracy. Nabyli też nowe umiejętności społeczne i adaptacyjne, ułatwiające współdziałanie w grupie, zarówno towarzyskiej jak i w zespole zawodowym, co ułatwiło rozwiązywanie codziennych problemów, zrozumienie i tolerancję dla innych członków zespołu.

Dzięki pobytowi i pracy w innym kraju, z inną specyfiką kulturową, odmiennymi zwyczajami, upodobaniami i mentalnością tamtejszego społeczeństwa, stażyści otrzymali wielką lekcję tolerancji i wyrozumiałości dla przedstawicieli innych kultur oraz zrozumieli dobrze zjawisko przenikania się różnych kultur, zwyczajów, oraz potrzebę wyrozumiałości i otwarcia się na przedstawicieli innych narodów z całą ich odmiennością, nie zawsze dla nas zrozumiałą i często trudną do zaakceptowania.

Na stronie naszej szkoły (www.zszpinczow.pl) Promotor zamieścił informację na temat stażu, która była w trakcie realizacji projektu uaktualniana, co pozwoliło na bieżące informowanie społeczności lokalnej o etapach jego realizacji. Na stronie internetowej utworzona została podstrona Erasmus+, gdzie zostały umieszczone wszelkie informację dotyczące projektu. Bieżący kontakt z uczestnikami i opiekunami stażu odbywał się poprzez specjalnie utworzoną grupę na Facebooku. Upowszechnianie rezultatów projektu odbyło się również w postaci spotkania podsumowującego staż, w którym uczestniczyli Beneficjenci, ich rodziny, nauczyciele, Dyrektor szkoły, opiekunowie, lokalne władze. Promocja i upowszechnianie rezultatów projektu wśród innych organizacji na poziomie krajowym nastąpi poprzez udział Koordynatora projektu w seminariach i konferencjach organizowanych w celu wymiany doświadczeń związanych z realizacją projektów w ramach programu Erasmus+.

 

Erasmus+ Sevilla wrażania uczniów

Rimini 2018 Erasmus+

Erasmus + Hiszpania

Erasmus + Wielka Brytania

 

 

 

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
czerwiec 2024
pwścpsn
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
2035699
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Do zeszłego tyg.
W tym miesiącu
W zeszłym m-cu
Wszystkie dni
120
367
1546
2031276
5253
11672
2035699

Your IP: 3.230.173.188
Server Time: 2024-06-14 06:41:34
Visitors Counter
Dzisiaj jest
Piątek
14 czerwca 2024
Imieniny obchodzą
Bazylid, Bazylis, Eliza, Justyn, Justyna, Ninogniew, Walerian, Waleriana
Do końca roku zostało
201 dni

logo cke

odnośnik,jpg

 

BIP
Powered by Joomla!®. Developed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.

J.H. zszpinczow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.