telefon QR

Europejskie staże zawodowe

wielkość:

Projekt: Europejskie staże zawodowe


Cel główny:
Przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Cele szczegółowe:
- podniesienie kwalifikacji zawodowych,
- zapoznanie z organizacją przedsiębiorstw, z nowoczesnymi technologiami pracy, aktualnymi rozwiązaniami branżowymi,
- możliwość sprawdzenia wiedzy teoretycznej w praktyce,
- zapoznanie z perspektywami pracy za granicą,
- poszerzenie wiadomości nt. rynku pracy i przedsiębiorczości,
- nabycie umiejętności pracy w innej kulturze,
- poznanie warunków gospodarczych kraju partnerskiego,
- skonfrontowanie polskiego systemu kształcenia zawodowego z angielskim i włoskim,
- doskonalenie umiejętności językowych (j. ang., w tym zawodowy),
- uświadomienie uczniom ich braków w celu zmotywowania do dalszej nauki,
- uczenie radzenia sobie z problemami w nowym nieznanym otoczeniu, współpracy
w grupie, odpowiedzialności za siebie nawzajem, samodzielności,
- uczenie tolerancji w kontakcie z innymi kulturami.


W styczniu 2017 r. Zespół Projektowy w składzie: Anna Równicka-Wójcik, Anita Domagała opracował wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. ,,Europejskie staże zawodowe’’. W oparciu o wcześniejsze doświadczenia kontynuowano współpracę z Partnerem angielskim POLARIS EU ENTERPRISE LIMITED oraz Partnerem na terenie Włoch SISTEMA TURISMO. Nawiązano nową współpracę z partnerem w Hiszpanii firmą EuroMind.
W czerwcu 2017 r. wniosek uzyskał pozytywną opinię i znalazł się na liście projektów przeznaczonych do realizacji..
Następnie rozpoczęły się prace nad realizacją projektu. W styczniu 2018 r. została przeprowadzona rekrutacja uczestników. Projekt był adresowany do uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie kształcących się w zawodach: technikum mechanik, technik budownictwa, technik informatyk oraz technik obsługi turystycznej, technik ekonomista. W projekcie mogło brać udział 64 uczniów. Komisja rekrutacyjna, skrupulatnie opracowała kryteria kwalifikujące uczestnika do wzięcia udziału w projekcie, które opierały się na:
- wyniku testu kwalifikującego z j. angielskiego,
- średniej ocen z przedmiotów zawodowych,
- ocenie z zachowania,
- opinii wychowawcy.
(w miarę potrzeb - wyniku rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość
j. angielskiego w mowie oraz motywację ucznia do wyjazdu)

Komisja wybrała firmę (zapytanie ofertowe), która przygotowała transport uczniów do Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, zajęła się ubezpieczeniem uczniów i opiekunów
w trakcie odbywania stażu. Zespół Projektowy przygotował materiały informacyjne
i promocyjne.
Uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych (kurs
j. angielskiego zawodowego), które przygotowywały ich do odbycia dwutygodniowych praktyk. Podczas przygotowań do wyjazdu dużą rolę odegrały cykliczne spotkania informacyjno-organizacyjne jak również psychologiczno- pedagogiczne prowadzone przez Annę Równicką-Wójcik oraz Anitę Domagałę, podczas których uczniowie i ich rodzice zostali poinformowani o sprawach związanych z formalnymi aspektami stażu (prawa
i obowiązki stron, dokumentacja) jak również aspekty długą rozłąką z rodzicami czy zachowaniem w obcym kraju. Podczas tego typu spotkań uczestnicy mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z wyjazdem.
Podczas pobytu w Wolverhampton, Sevilli i Rimini została zrealizowana faza przygotowania kulturowego, która nie kolidowała z odbywanym stażem. Obejmowała zapoznanie się
z miastami goszczącymi naszych uczniów i specyfiką kultury. Ponadto miały miejsce wyjazdy kulturoznawcze i spotkania integracyjne. Wszystkie zajęcia zostały sfinansowane ze środków unijnych.
Przed wyjazdem na zagraniczne praktyki uczniowie podpisali umowę o staż, opracowaną przez Zespół Projektowy i zaakceptowaną przez NA.

W trakcie odbywania praktyk zrealizowano cele szczegółowe, tj.: poznanie obowiązujących procedur i standardów na zachodnioeuropejskim rynku pracy oraz możliwość doskonalenia umiejętności językowych. Uczniowie mieli również szansę na poznanie kultury i obyczajów Wielkiej Brytanii, Włoch oraz na konfrontację posiadanej wiedzy teoretycznej
z zakresu swojego profilu zawodowego z praktyką.
Dzięki pobytowi i pracy w innym kraju, z inną specyfiką kulturową, odmiennymi zwyczajami, upodobaniami i mentalnością tamtejszego społeczeństwa, stażyści otrzymali wielką lekcję tolerancji i wyrozumiałości dla przedstawicieli innych kultur oraz zrozumieli dobrze zjawisko przenikania się różnych kultur i zwyczajów oraz potrzebę wyrozumiałości
i otwarcia się na przedstawicieli innych narodów z całą ich odmiennością, nie zawsze dla nas zrozumiałą i często trudną do zaakceptowania.

Uczestnicy projektu:
Gr.1. technik budownictwa 8 osób (Włochy),
technik obsługi turystycznej 16 osób (Włochy),
Gr.2. technik mechanik 9 osób (Wielka Brytania ),
technik budownictwa 7osób (Wielka Brytania),
Gr.3. technik obsługi turystycznej 7 osób (Hiszpania ),
technik ekonomista 7osób (Hiszpania),
technik informatyk 10 osób (Hiszpania),


Uczniowie kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej uzyskali świadomość wagi i przydatności tworzenia strategii współpracy w grupie, zastosowania się do zwyczajów i organizacji pracy w innym kraju. Doskonalili praktyczną znajomość języka angielskiego. Nauczyli się przewidywania zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia, zgodnie z wykonywanymi zadaniami zawodowymi. Mieli możliwość sprawdzenia się na różnych stanowiskach związanych z szeroko pojętą obsługą turystyczną.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanik nauczyli się: dobierać i stosować metody diagnozowania usterek i sposobów weryfikacji uszkodzonych elementów pojazdów samochodowych; dobierać i posługiwać się narzędziami kontrolno-pomiarowymi oraz urządzeniami diagnostycznymi dla pojazdów samochodowych; posługiwać się instrukcjami obsługi i naprawy, wynikami badań stanu technicznego pojazdów, katalogami, poradnikami i inną literaturą techniczną pojazdów samochodowych; dobierać i stosować metody naprawy pojazdów samochodowych ze względu na zakres i koszty.

Technik budowlaniec – uczniowie uczący się w tym zawodzie w wyniku realizacji stażu nauczyli się określać rodzaj i zakres i zakres robót budowlanych, zaplanować przebieg robót budowlanych. Zaplanować i zorganizować prace remontowe i naprawcze oraz modernizacyjne w obiekcie budowlanym.


Pierwsza grupa uczestników projektu wraz z opiekunami przebywała w Wolverhampton w okresie 23 kwietnia - 5 maja 2018r, zaś grupa 2 od 20 maja do 2 czerwca w Sewilli, natomiast 3 grupa od 27 maja do 09 czerwca 2018r. w Rimini.

W czasie praktyk uczniowie mieli zapewnione opiekę, pełne utrzymanie, zakwaterowanie i naukę na bardzo wysokim poziomie. Poza tym otrzymali kieszonkowe. Ogólny nadzór merytoryczny nad realizacją projektu sprawowany był przez dyrektora szkoły i koordynatora projektu.
Po ukończeniu praktyk Uczestnicy otrzymali od Partnerów certyfikaty, które stanowią doskonałe potwierdzenie zdobytych umiejętności praktycznych i językowych. Dokument ten jest wystawiony w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej.

Wszystkie kryteria programowe zawarte w projekcie są zgodne z wymogami jakościowymi koniecznymi do ubiegania się o dokument EUROPASS MOBILITY, który stanowi dla uczestników dodatkową wartość z odbytego stażu. Potwierdza on staż zagraniczny odbyty w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoszech. Dokument ten zawiera uzyskane w trakcie stażu kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
Po powrocie ze stażu uczniowie złożyli raporty, które zastały zaakceptowane. Wynika z nich, że kompetencje zawodowe uczniów zdecydowanie wzrosły, a cele projektu zostały zrealizowane. Wzrosła pewność siebie uczestników, poznali metody pracy w europejskim, wielokulturowym środowisku, odkryli w sobie nowe możliwości rozwoju zawodowego oraz wzrosła ich samoocena. Przede wszystkim uczestnicy projektu podwyższyli swoje umiejętności zawodowe o unikalne elementy związane z nauczanym zawodem, przełamali barierę komunikowania się w języku obcym w miejscu pracy. Nabyli też nowe umiejętności społeczne i adaptacyjne, ułatwiające współdziałanie w grupie, zarówno towarzyskiej jak i w zespole zawodowym, co ułatwiło rozwiązywanie codziennych problemów, zrozumienie i tolerancję dla innych członków zespołu.

Dzięki pobytowi i pracy w innym kraju, z inną specyfiką kulturową, odmiennymi zwyczajami, upodobaniami i mentalnością tamtejszego społeczeństwa, stażyści otrzymali wielką lekcję tolerancji i wyrozumiałości dla przedstawicieli innych kultur oraz zrozumieli dobrze zjawisko przenikania się różnych kultur, zwyczajów, oraz potrzebę wyrozumiałości i otwarcia się na przedstawicieli innych narodów z całą ich odmiennością, nie zawsze dla nas zrozumiałą i często trudną do zaakceptowania.

Na stronie naszej szkoły (www.zszpinczow.pl) Promotor zamieścił informację na temat stażu, która była w trakcie realizacji projektu uaktualniana, co pozwoliło na bieżące informowanie społeczności lokalnej o etapach jego realizacji. Na stronie internetowej utworzona została podstrona Erasmus+, gdzie zostały umieszczone wszelkie informację dotyczące projektu. Bieżący kontakt z uczestnikami i opiekunami stażu odbywał się poprzez specjalnie utworzoną grupę na Facebooku. Upowszechnianie rezultatów projektu odbyło się również w postaci spotkania podsumowującego staż, w którym uczestniczyli Beneficjenci, ich rodziny, nauczyciele, Dyrektor szkoły, opiekunowie, lokalne władze. Promocja i upowszechnianie rezultatów projektu wśród innych organizacji na poziomie krajowym nastąpi poprzez udział Koordynatora projektu w seminariach i konferencjach organizowanych w celu wymiany doświadczeń związanych z realizacją projektów w ramach programu Erasmus+.

 

Erasmus+ Sevilla wrażania uczniów

Rimini 2018 Erasmus+

Erasmus + Hiszpania

Erasmus + Wielka Brytania

 

 

 

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
marzec 2024
pwścpsn
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1998831
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Do zeszłego tyg.
W tym miesiącu
W zeszłym m-cu
Wszystkie dni
193
316
1554
1995375
193
10178
1998831

Your IP: 44.222.218.145
Server Time: 2024-03-01 14:01:40
Visitors Counter
Dzisiaj jest
Piątek
1 marca 2024
Imieniny obchodzą
Albin, Antoni, Antonina, Budzisław, Budzisz, Eudoksja , Eudokia, Ewdokia, Jewdocha, Feliks, Herakles, Herkules, Joanna, Józef, Nikifor, Piotr
Do końca roku zostało
306 dni

logo cke

odnośnik,jpg

 

BIP
Powered by Joomla!®. Developed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.

J.H. zszpinczow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.